Шановні члени кредитної спілки  «Благо»
Згідно Статуту запрошуємо прийняти участь у звітно-виборних загальних зборах, які  відбудуться 24 жовтня 2020 року за адресою:
м. Бердянськ, вул. Шевченка, 13 Будинок культури «Будівельник».

Початок зборів о 10.00 годині.         Початок реєстрації о 9.30 годині.
 

Порядок денний:

 1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 2. Заслуховування та затвердження звіту правління Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 5. Заслуховування та затвердження звіту про результати діяльності та письмових висновків про результати проведених перевірок Службою внутрішнього аудиту (контролю) Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність КС (річна фінансова звітність та звітні  дані Кредитної спілки «Благо» за 2019 рік) та затвердження річної звітності та результатів діяльності (звітності про фінансово – господарську діяльність) кредитної спілки «Благо» за 2019 рік.
 7. Розподіл нерозподіленого доходу, що залишився у розпорядженні Кредитної спілки «Благо» за підсумками 2019 фінансового року.
 8. Ознайомлення з бюджетом Кредитної спілки «Благо» на 2020 фінансовий рік.
 9. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності Кредитної спілки «Благо»  за 2020 фінансовий рік.
 10. Інші питання поточної діяльності.

Спостережна рада

Для участі в  загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження: в разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його замінює, в разі представлення за дорученням – шляхом  надання паспорта чи документа, що його замінює, а також відповідного доручення.

Телефон для довідок (06153)46046


 

Кредитна спілка "БЛАГО"

 

Створена (заснована) 12 квітня 1995 р. Код ЄДРПОУ – 20517874, код КОАТУУ - 2310400000. Розташована за адресою: 71118 м. Бердянськ вул..Захисників України,29.
Дата державної реєстрації - 12.04.1994 р. Дата запису – 11.08.1994 р. Номер запису – 10 991 05 0001 000028.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія та номер – КС№537, реєстраційний номер – 14101144, дата видачі – 26.10.2004 р., перереєстровано рішенням №42-КС від 26.05.2017 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Ліцензії:

 1. на «провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту» видана Нацкомфінпослуг Розпорядженням №2188 від 01.06.2017 р. Статус ліцензії - чинна.
 2. на «провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, а саме на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення в частині: залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення», видана Нацкомфінпослуг Розпорядженням №662 від 09.04.2020 р. Статус ліцензії – чинна.

Відокремлені підрозділи відсутні.

Власники істотної участі (у тому числі особи, які здійснюють контроль за фінансовою установою) відсутні.

Дійсний член Національної Асоціації Кредитних Спілок України,  Свідоцтво № 178.

Кредитна спілка "Благо" діє відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про кредитні спілки" та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також інших законів і прийнятих відповідно до них підзаконних нормативно-правових актів.

Кредитна спілка " БЛАГО" співпрацює з:

 • Національною Асоціацією кредитних спілок України;
 • Українським Бюро Кредитних Історій.

Ви бажаєте зберегти свої кошти та збільшити їх у сумі? Ви бажаєте купити нову побутову техніку, меблі? Вам треба оплатити навчання? Ви мрієте про туристичну поїздку або відкрити свій бізнес? Ви – фермер і Вам бракує коштів? Вихід є – це взаємна допомога громадян один одному!

В нашому місті та районі працює фінансова установа – кредитна спілка «Благо»,  мета якої, як і інших кредитних спілок, соціальний та фінансовий захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Тобто, члени кредитної спілки об’єднують свої фінансові ресурси для того, щоб таким чином забезпечити собі можливість отримувати кредити і інші фінансові послуги.

Вступивши в Кредитну Спілку, член КС може:

 • накопичувати у себе на особовому рахунку кошти, на які нараховуються відсотки від доходу КС;
 • робити внески депозитного типу, отримуючи відсотки по них щомісячно або у кінці терміну дії договору;
 • отримувати кредити на придбання товарів, будівництво і ремонт житла, навчання, відпочинок, лікування, на розвиток особистого підсобного, фермерського господарств, бізнесу, та інші потреби;
 • для членів КС, що мають кредитну історію, ставки за кредитами можуть бути пільговими.

ПРИЄДНУЙТЕСЬ! МИ ВІДКРИТІ ДЛЯ СПІВПРАЦІ!