Кредитна спілка "Благо" надає наступні види фінансових послуг:

 • надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

Умови надання кредитів членам кредитної спілки

Положення про фінансові послуги кредитної спілки "Благо". Кредитні ставки за всіма видами кредитів.

Примірний договір споживчого кредиту.

Кредитна спілка надає членам кредитної спілки наступні види кредитів

За строком:

 1. кредити зі строком до 3 місяців включно;
 2. кредити зі строком від 3 до 6 місяців включно;
 3. кредити зі строком від 6 до 9 місяців включно;
 4. кредити зі строком від 9 до 12 місяців включно;
 5. кредити зі строком понад 12 місяців.

За цільовим призначенням:

 1. комерційні кредити;
 2. кредити, надані на ведення фермерських господарств;
 3. кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;
 4. кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;
 5. споживчі кредити, у тому числі:
  • придбання автотранспорту;
  • придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп'ютерів;
  • інші потреби 

 За порядком видачі:

 • кредит видається однією сумою;

 За типом процентної ставки:

 • фіксована;

 За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

 1. кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 2. кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;
 3. кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом. При цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом;
 4. кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту "рівними долями", за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

 За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

 1. застава;
 2. порука;
 3. інші види забезпечення не заборонені законодавством.